• Curriculumul utilizat în Școala Primară ”ELITE” este cel aprobat de Ministerul Educației.


  • Planul de învățământ și programele școlare sunt identice cu cele utilizate și în școlile de stat.


  • Manualele corespunzătoare fiecărei discipline sunt aprobate de către Ministerul Educației și sunt selectate pe baza criteriilor care vizează calitatea conţinutului, continuitatea, relevanță, dar și impactul moral asupra copiilor.